Sənaye xəbərləri

Yarımkeçiricilərin bəzi mühüm xassələri

2022-03-12
Bəzi Mühüm XüsusiyyətləriYarımkeçiricilər

Müqavimət niyəyarımkeçiricitemperatur aşağı düşür?
Dirijor və arasındayarımkeçiricimüqavimət fərqi yük daşıyıcılarının fərqli sıxlığı ilə bağlıdır.

Aşağı müqavimət və temperaturyarımkeçirici, çünki yük daşıyıcılarının sayının artması temperaturu tez artırır, müəyyən dəyişiklik və ya mənfi temperatur əmsalı edir.


1. Yarımkeçiriciizolyatorlar kimi mütləq sıfırdır. Temperaturu qaldırın, bir keçiricidir.
2. Xüsusi elektrik performansına görə yarımkeçirici enerjiyə çevrilmə, açar və gücləndirici üçün yarımkeçirici cihazların dopinq modifikasiyası ilə.
3. Aşağı güc itkisi.
4. Yarımkeçirici, daha kiçik ölçülü və daha az çəki ilə.
5. Onların müqaviməti keçiricidən yüksəkdir, lakin izolyatorlardan azdır.
6.Yarımkeçirici materialların müqaviməti artdıqca azalır və əksinə.